ALİ ÇELİK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ ÇELİK